Rok 2018

Plan kontroli okresowych straży gminnych (miejskich) na terenie województwa wielkopolskiego na 2018 rok

Plan opracowano na podstawie § 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie trybu sprawowania nadzoru nad działalnością straży gminnych (miejskich) (Dz. U. z 2009 r. Nr 220, poz. 1733, z późn. zm.).

Zakres kontroli

Obszary wymienione w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 706, z późn. zm.):

  • wykonywanie uprawnień, o których mowa w art. 12 ww. ustawy,
  • użycie broni palnej bojowej oraz środków przymusu bezpośredniego,
  • ewidencja, o której mowa w art. 9a ust. 1 ww. ustawy.
Lp. Nazwa jednostki Siedziba jednostki Termin kontroli
1

Straż Miejska w Lesznie Plan kontroli straży gminnych (miejskich) na 2018 r.

 [wystąpienie pokontrolne, opublikowano 15 października 2018 r.]

ul. Przemysłowa 10, 64-100 Leszno Styczeń 2018 r.
2

Straż Miejska w Golinie [wystąpienie pokontrolne, opublikowano 15 października 2018 r.]

 [wystąpienie pokontrolne, opublikowano 15 października 2018 r.]

ul. Nowa 1, 2-590 Golina Styczeń 2018 r.
3

Straż Miejska w Suchym Lesie [wystąpienie pokontrolne, opublikowano 15 października 2018 r.]

 [wystąpienie pokontrolne, opublikowano 15 października 2018 r.]

ul. Poziomkowa 39, 62-002 Suchy Las Luty 2018 r.
4

Straż Miejska w Murowanej Goślinie [wystąpienie pokontrolne, opublikowano 15 października 2018 r.]

 [wystąpienie pokontrolne, opublikowano 15 października 2018 r.]

ul. Gen. T. Kutrzeby 3, 62-095 Murowana Goślina Luty 2018 r.
5

Straż Miejska w Komornikach [wystąpienie pokontrolne, opublikowano 15 października 2018 r.]

 [wystąpienie pokontrolne, opublikowano 15 października 2018 r.]

ul. Zakładowa 1, 62-052 Komorniki Marzec 2018 r.
6

Straż Miejska Gostyniu [wystąpienie pokontrolne, opublikowano 15 października 2018 r.]

 [wystąpienie pokontrolne, opublikowano 15 października 2018 r.]

ul. Rynek 2, 63-800 Gostyń Marzec 2018 r.
7

Straż Miejska Miasta Poznania [wystąpienie pokontrolne, opublikowano 15 października 2018 r.]

 [wystąpienie pokontrolne, opublikowano 15 października 2018 r.]

ul. Głogowska 26, 60-734 Poznań Kwiecień 2018 r.
8

Straż Miejska w Ostrowie Wielkopolskim [wystąpienie pokontrolne, opublikowano 15 października 2018 r.]

 [wystąpienie pokontrolne, opublikowano 15 października 2018 r.]

ul. Kościuszki 12a, 63-400 Ostrów Wlkp. Maj 2018 r.
9

Straż Miejska w Pleszewie [wystąpienie pokontrolne, opublikowano 15 października 2018 r.]

 [wystąpienie pokontrolne, opublikowano 15 października 2018 r.]

Pl. Kościelny 1, 63-300 Pleszew Czerwiec 2018 r.
10

Straż Miejska Gołuchowie [wystąpienie pokontrolne, opublikowano 15 października 2018 r.]

 [wystąpienie pokontrolne, opublikowano 15 października 2018 r.]

ul. Lipowa 1, 3-322 Gołuchów Czerwiec 2018 r.
11

Straż Miejska w Mosinie [wystąpienie pokontrolne, opublikowano 15 października 2018 r.]

 [wystąpienie pokontrolne, opublikowano 15 października 2018 r.]

ul. Krotowskiego 16, 62-050 Mosina Lipiec 2018 r.
12

Straż Miejska w Krotoszynie [wystąpienie pokontrolne, opublikowano 15 października 2018 r.]

 [wystąpienie pokontrolne, opublikowano 15 października 2018 r.]

ul. Kołłątaja 7, 62-725 Krotoszyn Sierpień 2018 r.
13

Straż Miejska w Ostrzeszowie [wystąpienie pokontrolne, opublikowano 8 stycznia 2019 r.]

 [wystąpienie pokontrolne, opublikowano 8 stycznia 2019 r.]

ul. Zamkowa 31, 63-500 Ostrzeszów Wrzesień 2018 r.
14

Straż Miejska w Puszczykowie [wystąpienie pokontrolne, opublikowano 8 stycznia 2019 r.]

 [wystąpienie pokontrolne, opublikowano 8 stycznia 2019 r.]

ul. Poznańska 26, 62-040 Puszczykowo Wrzesień 2018 r.
15

Straż Miejska w Koninie [wystąpienie pokontrolne, opublikowano 8 stycznia 2019 r.]

 [wystąpienie pokontrolne, opublikowano 8 stycznia 2019 r.]

ul. Przemysłowa 2, 62-500 Konin Październik 2018 r.
16

Straż Miejska we Wrześni [wystąpienie pokontrolne, opublikowano 14 marca 2019 r.]

 [wystąpienie pokontrolne, opublikowano 14 marca 2019 r.]

ul. Ratuszowa 1 (wejście B), 62-300 Września Listopad 2018 r.
17

Straż Miejska w Czarnkowie [wystąpienie pokontrolne, opublikowano 14 marca 2019 r.]

 [wystąpienie pokontrolne, opublikowano 14 marca 2019 r.]

Pl. Wolności 6, 64-700 Czarnków Grudnień 2018 r.
Autor: Dariusz Dymek
Data utworzenia: 12.10.2018
Osoba publikująca: Dawid Politowski
Data publikacji: 12.10.2018 - 14:19
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 04.09.2020 - 08:36