Oferty pracy

PDF icon Oświadczenia w związku z ubieganiem się o stanowisko niebędące wyższym stanowiskiem w służbie cywilnej
PDF icon Informacja o prywatności

Komunikat

Informacja o wznowieniu poszczególnych postępowań rekrutacyjnych oraz o zasadach ich przeprowadzenia będzie przekazywana bezpośrednio kandydatom spełniającym wymogi formalne, którzy złożyli w terminie swoje dokumenty aplikacyjne.

Kolejne etapy naboru będą realizowane z zachowaniem niezbędnego reżimu sanitarnego.

Np. 5/17
Np. 21.09.2020
Np. referent prawny
Numer oferty Data oferty Stanowisko Termin składania dokumentów Wyniki naboru
15/20 06.02.2020 Plik specjalista do spraw: rachuby płac w Biurze Organizacyjno-Administracyjnym WUW w Poznaniu nr ref. 15/20 (96,03 KB) 17.02.2020 Pobierz
14/20 06.02.2020 Plik specjalista do spraw: rozliczania operacji dokonywanych służbowymi kartami płatniczymi, ewidencji i rozliczania operacji bankowych w Biurze Organizacyjno-Administracyjnym WUW w Poznaniu nr ref. 14/20 (95,48 KB) 17.02.2020 Pobierz
13/20 31.01.2020 Plik starszy specjalista do spraw: statystyki, profilaktyki i promocji zdrowia w Wydziale Zdrowia WUW w Poznaniu nr ref. 13/20 (96,04 KB) 10.02.2020 Pobierz
12/20 29.01.2020 Plik administrator ds. obsługi kancelaryjnej i klientów zewnętrznych w Biurze Obsługi i Informatyki WUW w Poznaniu nr ref. 12/20 (24,14 KB) 10.02.2020 Pobierz
11/20 29.01.2020 Plik inspektor wojewódzki do spraw: nadzoru nad organami gmin w zakresie ewidencji ludności, udostępniania danych, dowodów osobistych, rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imienia i nazwiska w Wydziale Spraw Obywatelskich WUW w Poznaniu nr ref. 11/20 (93,68 KB) 10.02.2020 Pobierz
9/20 27.01.2020 Plik specjalista do spraw: nadzoru geodezyjnego i kartograficznego w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej WUW w Poznaniu - Delegatura w Koninie nr ref. 9/20 (93,14 KB) 07.02.2020 Pobierz
10/20 27.01.2020 Plik inspektor do spraw: związanych z wydaniem dokumentu paszportowego w Wydziale Spraw Obywatelskich WUW w Poznaniu nr ref. 10/20 (93,04 KB) 07.02.2020 Pobierz
8/20 24.01.2020 Plik inspektor wojewódzki do spraw: geodezji, kartografii, katastru nieruchomości i państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej WUW w Poznaniu nr ref. 8/20 (93,98 KB) 03.02.2020 Pobierz
7/20 24.01.2020 Plik starszy inspektor do spraw: kontroli w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej WUW w Poznaniu nr ref. 7/20 (95,38 KB) 03.02.2020 Pobierz
5/20 22.01.2020 Plik radca prawny do spraw: prowadzenia nadzoru nad działalnością uchwałodawczą jednostek samorządu terytorialnego w Wydziale Kontroli, Prawnym i Nadzoru WUW w Poznaniu nr ref. 5/20 (95,51 KB) 03.02.2020 Pobierz

Strony