Jubileusz majora Bystrzyckiego ps. "Dzielny"

W gronie przyjaciół i najbliższych swoje 94. urodziny świętował major Włodzimierz Bystrzycki ps. "Dzielny", jeden z ostatnich żyjących Żołnierzy Niezłomnych.

"Dzielny" w czasie II wojny światowej walczył pod wodzą Adama Ratyńca "Lamparta", a potem był dowódcą 4. kompanii w szeregach Józefa Kurasia ps. "Ogień". Zgrupowanie legendarnego ”Ognia” należało do najbardziej radykalnych i nieprzejednanych formacji walczących po wojnie z nową, komunistyczna władzą. W walce ze zgrupowaniem "Ognia" w latach 1945–1947 zginęło ponad 60 funkcjonariuszy UB, ponad 40 milicjantów oraz 27 funkcjonariuszy NKWD. Major Włodzimierz Bystrzycki brał między innymi udział w spektakularnej akcji, zorganizowanej 18 sierpnia 1946 przez Józef Kurasia "Ognia", który wraz ze swymi żołnierzami rozbił i opanował więzienie św. Michała w Krakowie, w rezultacie czego uwolniono kilkudziesięciu więźniów – żołnierzy AK, WiN, NSZ.

Po ujawnieniu się w 1947 roku "Dzielny" starał się funkcjonować w Polsce rządzonej przez komunistów. Był szykanowany i wyrzucany z pracy. Z rodzinnego Podhala przeniósł się do Wielkopolski. Obecnie mieszka w Pobiedziskach, nie ma rodziny; przez ostatnie lata bohater antykomunistycznego podziemia cierpiał niedostatek. Codzienną opiekę i wsparcie materialne zorganizowali uczniowie ze Szkoły Podstawowej we Wronczynie działający pod opieką nauczyciela Tomasza Kasprzaka. W gronie tym jest także Ryszard Dubilis, członek Związku Żołnierzy NSZ.

To właśnie grupa przyjaciół po raz kolejny organizowała urodziny majora Włodzimierza Bystrzyckiego. Po uroczystej mszy świętej odprawionej w kościele pw. Świętego Ducha w Pobiedziskach dostojny jubilat zaprosił wszystkich na urodzinowy tort i kawę. Były wspomnienia i prezenty. Wśród urodzinowych kwiatów, upominków i życzeń znalazły się także te przekazane przez wicewojewodę wielkopolską Anetę Niestrawską, która wyraziła podziw i szacunek dla patriotycznej postawy i bohaterstwa, jakim kierował się w swoim życiu major Bystrzycki ps. "Dzielny".

Urodziny majora Bystrzyckiego. Urodziny majora Bystrzyckiego. Urodziny majora Bystrzyckiego. Urodziny majora Bystrzyckiego. Urodziny majora Bystrzyckiego.

Partnerzy

 • Lotto
 • Fundacja Zakłady Kórnickie
 • Instytut Pamięci Narodowej - Oddział w Poznaniu
 • Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919
 • Enea
 • Torpol
 • TVP3 Poznań
 • Fundacja Veolia
 • Mobilna Jednostka Dowodzenia Operacjami Powietrznymi
 • 2 Skrzydło Lotnictwa Taktycznego
 • 12 Wielkopolska Brygada Ochrony Terytorialnej
 • PCSS
 • Niepodległa

Patroni merytoryczni

 • Fundacja Zakłady Kórnickie
 • Instytut Pamięci Narodowej
  oddział w Poznaniu
 • Wielkopolskie Muzeum Niepodległości
 • Archiwum Państwowe w Poznaniu