Zmiany w strukturze organizacyjnej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu

Od 1 czerwca 2024 r. funkcjonuje nowa struktura organizacyjna Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

Dotychczasowy Wydział Infrastruktury i Rolnictwa został przekształcony na dwa wydziały - Wydział Infrastruktury oraz Wydział Rolnictwa i Środowiska. Dyrektorem Wydziału Infrastruktury pozostaje dyrektor byłego Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa Tomasz Małyszka, natomiast dyrektorem Wydziału Rolnictwa i Środowiska został jego dotychczasowy zastępca Zbigniew Król.

Nowy Wydział Powiadamiania Ratunkowego powstał na bazie Oddziału: Centrum Powiadamiania Ratunkowego, wydzielonego z Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Oddziału: Dyspozytornia Medyczna oraz Stanowiska do spraw Zapewnienia Wsparcia Psychologicznego Wydziału, wyodrębnionych z Wydziału Zdrowia. Marek Skociński - wieloletni operator numerów alarmowych w Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Poznaniu, a także jego późniejszy kierownik, został dyrektorem nowo powstałego wydziału.

Zmianie uległa również nazwa Wydziału Nadzoru Prawnego, który od 1 czerwca 2024 r. nosi nazwę Wydział Prawny.

Dyrektor generalny Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu Jacek Wiśniewski, w uzgodnieniu z wojewodą wielkopolską Agatą Sobczyk, powołał także z dniem 3 czerwca 2024 r. Martę Rucińską na stanowisko dyrektora Wydziału Kontroli Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

grafika przedstawiająca nową strukturę organizacyjną WUW Poznań

Autor: Nina Swarcewicz
Data utworzenia: 05.06.2024
Osoba publikująca: Karina Antczak
Data publikacji: 05.06.2024 - 08:39
Ostatnia aktualizacja: Karina Antczak
Data aktualizacji: 05.06.2024 - 08:44