Zarządzenie nr 89/24 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 14 lutego 2024 r. w sprawie Komisji egzaminacyjnej do sprawdzania kwalifikacji kandydatów na instruktorów i instruktorów oraz kandydatów na wykładowców i wykładowców prowadzących szkolenie osób ...

... ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami

Uchylone przez: 
Zmienione przez: 
Autor: Agata Sobczyk
Data utworzenia: 14.02.2024
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 15.02.2024 - 11:18
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 15.02.2024 - 11:23