Zarządzenie nr 78/23 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 17 lutego 2023 r. w sprawie zniesienia Zespołu do spraw realizacji projektu ,,Procedury bez barier” w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu