Zarządzenie nr 65/24 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 6 lutego 2024 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Koordynatora do Spraw Dostępności oraz Zespołu do spraw dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej w Wielkopolskim ...