Zarządzenie nr 64/24 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 6 lutego 2024 r. w sprawie Zespołu opiniującego sprawy przekazane przez starostów celem uzyskania zgody Wojewody Wielkopolskiego na udzielenie ulg w spłacie należności cywilnoprawnych przypadających ...