Zarządzenie nr 61/23 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 9 lutego 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Wielkopolskiego Zespołu ds. realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS