Zarządzenie nr 513/23 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 12 października 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zakresu kompetencji i zadań wykonywanych przez wojewodę, I i II wicewojewodę oraz dyrektora generalnego...

Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu

Uchylone przez: 
Zmienione przez: 
Autor: Michał Zieliński
Data utworzenia: 12.10.2023
Osoba publikująca: Dawid Politowski
Data publikacji: 12.10.2023 - 14:13
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 12.10.2023 - 14:18