Zarządzenie nr 385/24 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 14 czerwca 2024 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Rady Terenowej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym w województwie wielkopolskim