Zarządzenie nr 355/24 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 31 maja 2024 r. w sprawie Komisji konkursowej opiniującej oferty na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej w ramach ogłoszenia Wojewody Wielkopolskiego w 2024 r.

Uchylone przez: 
Zmienione przez: 
Data obowiązywania: 
30.09.2024
Autor: Agata Sobczyk
Data utworzenia: 03.06.2024
Osoba publikująca: Grażyna Kaznowska
Data publikacji: 03.06.2024 - 10:57
Ostatnia aktualizacja: Grażyna Kaznowska
Data aktualizacji: 03.06.2024 - 11:18