Zarządzenie nr 350/24 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 28 maja 2024 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zakresu kompetencji i zadań wykonywanych przez wojewodę, I i II wicewojewodę oraz dyrektora generalnego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego

Uchylone przez: 
Zmienione przez: 
Autor: Agata Sobczyk
Data utworzenia: 28.05.2024
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 28.05.2024 - 12:18
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 28.05.2024 - 12:31