Zarządzenie nr 337/24 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23 maja 2024 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu