Zarządzenie nr 335/24 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 22 maja 2024 r. zmieniające zarządzenie w sprawie udostępniania informacji publicznej na wniosek w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu