Zarządzenie nr 318/24 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 13 maja 2024 r. zmieniające zarządzenie w sprawie rzecznika dyscyplinarnego dla nauczycieli przy Wojewodzie Wielkopolskim i jego zastępców