Zarządzenie nr 317/24 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 13 maja 2024 r. w sprawie odwołania zastępców rzecznika dyscyplinarnego dla nauczycieli przy Wojewodzie Wielkopolskim

Uchylone przez: 
Zmienione przez: 
Data obowiązywania: 
13.05.2024
Autor: Agata Sobczyk
Data utworzenia: 14.05.2024
Osoba publikująca: Karina Michalak
Data publikacji: 14.05.2024 - 12:39
Ostatnia aktualizacja: Karina Michalak
Data aktualizacji: 14.05.2024 - 12:41