Zarządzenie nr 222/24 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 9 kwietnia 2024 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu

Zmienione przez: 
Autor: Agata Sobczyk
Data utworzenia: 09.04.2024
Osoba publikująca: Dawid Politowski
Data publikacji: 10.04.2024 - 10:29
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 10.04.2024 - 11:36