Zarządzenie nr 119/23 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie Komisji do spraw rozpatrzenia wniosków o przyznanie pomocy finansowej uczestnikom Powstania Poznański Czerwiec’56