Zarządzenie nr 118/24 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 1 marca 2024 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu

Uchylone przez: 
Autor: Agata Sobczyk
Data utworzenia: 01.03.2024
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 01.03.2024 - 14:43
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 01.03.2024 - 14:45