Zarządzenie nr 113/24 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie Zespołu do oceny wniosków o przyznanie dotacji w ramach realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021–2025”

Uchylone przez: 
Zmienione przez: 
Autor: Agata Sobczyk
Data utworzenia: 26.02.2024
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 29.02.2024 - 07:05
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 29.02.2024 - 07:06