Zarządzenie nr 112/23 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 13 marca 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania wojewódzkiego zespołu nadzorującego realizację zadań w zakresie przeciwdziałania ruchom osuwiskowym oraz usuwania ich skutków

Uchylone przez: 
Zmienione przez: 
Autor: Michał Zieliński
Data utworzenia: 13.03.2023
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 16.03.2023 - 13:34
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 16.03.2023 - 13:36