Zarządzenie nr 111/23 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 14 marca 2023 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielenie zamówienia na badania specjalistyczne, psychologiczne oraz obserwację szpitalną na potrzeby wojewódzkiej ...

... komisji lekarskiej orzekającej o zdolności do służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej

Uchylone przez: 
Zmienione przez: 
Autor: Michał Zieliński
Data utworzenia: 14.03.2023
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 15.03.2023 - 09:14
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 15.03.2023 - 09:16