Wyjaśnienia dotyczące pomocy po nawałnicach

Treść archiwalna

W dniu 10 września br. na antenie programu Polsat News wyemitowano program na temat sytuacji rodziny zamieszkałej w miejscowości Wierzyce, oczekującej na pomoc przekazywaną w ramach rządowego programu usuwania skutków nawałnic. W materiale poinformowano między innymi, że przedłuża się przekazanie pomocy rodzinie, a także iż Wojewoda Wielkopolski wypłacił gminom dotąd jedynie pierwszą transzę środków na cele remontowe w wysokości 800 tys. zł. W materiale zaprezentowano opinię, zgodnie z którą jest to kwota nieproporcjonalna do potrzeb zgłaszanych przez mieszkańców. Powyższe informacje wymagają sprostowania.

Jak dotychczas Wojewoda Wielkopolski Zbigniew Hoffmann przekazał samorządom na pomoc poszkodowanym mieszkańcom kwotę rządowego wsparcia w łącznej wysokości 17,7 mln złotych. Zgodnie z wytycznymi przekazanymi przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki w dniu 1 września br. wójtom oraz burmistrzom, przekazane dotąd gminom środki mogą być wydatkowane na zasiłki celowe także z przeznaczeniem na remont oraz odbudowę budynków (każda z czterech kategorii, to jest do 6 tys. zł, do 20 tys. zł, 100 tys. zł oraz 200 tys. zł). Dziś, to jest 11 września br., na rachunki bankowe samorządów w Wielkopolsce został przekazany kolejny milion złotych.

Odnosząc się do sytuacji opisanej w materiale telewizyjnym należy zauważyć, że brak jest po stronie administracji rządowej jakichkolwiek opóźnień, które mogłyby skutkować wydłużeniem czasu oczekiwania na wypłatę środków. Przekazywane Wojewodzie Wielkopolskiemu zapotrzebowania w sprawie zasiłków celowych są rozpatrywane niezwłocznie. W przypadku nieruchomości opisanej w materiale filmowym, w dniach 23-25 sierpnia br. miało miejsce szacowanie strat przez komisję powołaną przez Wójta Gminy Łubowo. Zgodnie ze zgłoszonym zapotrzebowaniem środki przekraczające kwotę 100 tys. zł przekazywane są samorządowi Łubowa w dniach 11 oraz 12 września br. Należy dodać, iż poszkodowana rodzina niezależnie od pomocy rządowej, otrzymała także pomoc bezpośrednio od gminy na terenie miejsca zamieszkania.

Autor: Tomasz Stube
Data utworzenia: 11.09.2017
Osoba publikująca: Tomasz Stube
Data publikacji: 11.09.2017 - 11:40
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 04.02.2019 - 14:59