Sprostowanie - Kurier Śremski

Treść archiwalna

Szanowny Pan
Jarosław Kosiucki
Redaktor Naczelny

KURIERA ŚREMSKIEGO

W nawiązaniu do artykułu „TVP w Pyszącej. Chodzi o prawie 200 mln zł”, który ukazał się w Kurierze Śremskim w nr 06/07.02.2019 na str. 5, pragnę sprostować nieprawdziwe informacje.

Autor artykułu, odnosząc się do problemu zalegających odpadów w Pyszącej poinformował, że „wszelkie decyzje odnośnie ochrony środowiska w województwie obecnie są w gestii wojewody”.

W obecnym porządku prawnym, decyzje dotyczące gospodarki odpadami wydawane są przez organy samorządu terytorialnego, a nie przez wojewodę wielkopolskiego.

W związku z powyższym na podstawie art. 31a w związku z art. 32 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe (Dz. U. Nr 5, poz. 24 z późn. zm.), wnoszę o opublikowanie sprostowania nieprawdziwej informacji.

Z poważaniem
Tomasz Stube

Autor: Tomasz Stube
Data utworzenia: 14.02.2019
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 14.02.2019 - 09:45
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 25.08.2020 - 07:52