Sprostowanie do artykułu red. Tomasza Cylki z Gazety Wyborczej

Treść archiwalna

Pan Adam Michnik
Redaktor Naczelny
Gazety Wyborczej

Szanowny Panie Redaktorze,

W dniu 8 lutego 2019 roku w Gazecie Wyborczej – wiadomości z Poznania, w artykule redaktora Tomasza Cylki, ukazała się całkowicie nieprawdziwa informacja o mojej rzekomej wypowiedzi, użytej na spotkaniu z kierownictwem Parowozowni Wolsztyn w dniu 5 lutego 2019 r., a dotyczącej rzekomego warunku wsparcia dla znalezienia funduszy unijnych lub budżetowych na modernizację zabytkowej Parowozowni Wolsztyn, jakim miało być zaproszenie na tegoroczną Paradę Parowozów w Wolsztynie (4 maja 2019 r.) przedstawicieli władzy centralnej, w tym również Pana Prezydenta i Pana Premiera RP.

W artykule podano zatem, że uzależniono wsparcie finansowe dla zabytkowej Parowozowni w Wolsztynie od obecności Pana Prezydenta i Premiera RP na Paradzie Parowozów.

Informacja jest całkowicie nieprawdziwa. Spotkanie odbyło się z inicjatywy dyrektora Parowozowni pana W. Marszałkiewicza, który przyjechał na nie z prośbą o wsparcie, aby na Paradę Parowozów zaprosić Pana Prezydenta i Pana Premiera RP. W spotkaniu poza Wojewodą Wielkopolskim, brały też udział inne osoby.

 Był to jedyny wniosek sformułowany przez dyrektora W. Marszałkiewicza podczas spotkania. Zadeklarowałem pełne wsparcie w tym zakresie. Wskazałem, aby dyrektor parowozowni skierował oficjalne zaproszenie zarówno do Pana Prezydenta i Pana Premiera RP.

Jakiekolwiek finansowanie parowozowni nie było tematem spotkania, a więc uzyskane przez dziennikarza „Gazety Wyborczej” informacje są nieprawdziwe. Parowozownia to instytucja kultury współorganizowana przez Samorząd Województwa, powiat wolsztyński, gminę Wolsztyn oraz PKP Cargo S.A. – w związku z czym finansowanie powinny zapewnić wskazane podmioty.

Ze strony kierownictwa Parowozowni Wolsztyn w spotkaniu udział wziął jedynie wspomniany dyrektor instytucji. 

Pytania postawione w artykule prasowym przez dziennikarza redakcji „Gazety Wyborczej” zawierają nieprawdziwą tezę i nie mają związku ze stanem faktycznym i przebiegiem spotkania. W związku z powyższym apeluję o większą rzetelność w doborze anonimowych rozmówców.

Niezależnie od powyższego, pragnę zapewnić, że Wielkopolanie mogą liczyć na dalsze wsparcie wojewody wielkopolskiego i zapewniam, że polityczne konteksty nie mają wpływu na poszukiwanie funduszy na potrzebne inwestycje. 

Przypisywanie mi wypowiedzi, której nie było, narusza w sposób oczywisty wszelkie zasady rzetelności i wiarygodności dziennikarskiej oraz etyki i dobrych obyczajów, a także narusza moje dobra osobiste jako Wojewody Wielkopolskiego, wywołując niczym nieuzasadnione reakcje i komentarze.

W związku z powyższym na podstawie art. 31a w związku z art. 32 ustawy  z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 1914) wnoszę o opublikowanie załączonego sprostowania tej nieprawdziwej informacji, zarówno w dzienniku, najbliższym  przygotowywanym do druku numerze, jak i w elektronicznej formie dziennika Gazeta Wyborcza - wiadomości z Poznania.

Zbigniew Hoffmann
Wojewoda Wielkopolski

Sprostowanie

W artykule redaktora Tomasza Cylki pt. 20 milionów plus prezydent i premier, który ukazał się w dniu 8 lutego 2019 r. w wydaniu Gazety Wyborczej - wiadomości z Poznania, podano całkowicie nieprawdziwą informację o mojej wypowiedzi, użytej na spotkaniu z kierownictwem Parowozowni Wolsztyn (dyrektorem Parowozowni Panem W. Marszałkiewiczem) w dniu 5 lutego 2019 r., a dotyczącej rzekomego warunku wsparcia dla znalezienia funduszy unijnych lub budżetowych na modernizację zabytkowej Parowozowni w Wolsztynie, jakim miało być zaproszenie na tegoroczną Paradę Parowozów w Wolsztynie (4 maja 2019 r.) przedstawicieli władzy centralnej, w tym również prezydenta i premiera.

Nieprawdą jest zatem, iż na ww. spotkaniu Wojewoda Wielkopolski Zbigniew Hoffmann, uzależnił wsparcie finansowe dla zabytkowej Parowozowni Wolsztyn od zaproszenia Prezydenta Andrzeja Dudy oraz Premiera Mateusza Morawieckiego na Paradę Parowozów w Wolsztynie, mającą odbyć się w dniu 4 maja 2019 r.

Zbigniew Hoffmann
Wojewoda Wielkopolski

Autor: Zbigniew Hoffmann
Data utworzenia: 12.02.2019
Osoba publikująca: Anna Czuchra
Data publikacji: 12.02.2019 - 09:05
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 25.08.2020 - 07:54