Sprostowanie artykułu RMF24 ws. dyspozytorni

Treść archiwalna

Szanowna Pani
Monika Kamińska
Szef Redakcji RMF24       

W dniu 31 stycznia 2019 roku na portalu RMF24, w artykule redaktora Mateusza Chłystuna pt. „Poznań: Przymusowa przeprowadzka dyspozytorni pogotowia?” ukazały się nieprawdziwe informacje dotyczące przyczyn zmiany wypowiedzenia porozumienia dot. funkcjonowania dyspozytorni medycznej w Poznaniu oraz zasad działania Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Poznaniu.             

W artykule błędnie podano, że zmiany to „planowana likwidacja dyspozytorni medycznych w Pile i Koninie”. Nie jest też prawdziwą informacja, że „telefony alarmowe, które do tej pory obsługiwane były na poziomie powiatów - będą za każdym razem przekazywane do Poznania”. Zgodnie z projektem aktualizacji Wojewódzkiego Planu Działania Systemu PRM, Dyspozytornia w Koninie nie jest przewidziana do likwidacji, a za przyczyną wypowiedzenia umowy stoją inne aspekty, takie jak wygaśnięcie ze skutkiem 31 marca br. obecnie obowiązującej umowy na świadczenia w rodzaju ratownictwo medyczne oraz konieczność zapewnienia potrzeb lokalowych dla terminowej obsługi zadań urzędników wojewody. Zgłoszenia na telefony alarmowe 999 są przyjmowane w dyspozytorniach medycznych w Koninie, Pile, Lesznie, Kaliszu i Poznaniu. Należy zaznaczyć, że tzw. małe dyspozytornie powiatowe zostały zlikwidowane w drugiej połowie 2014 roku w celu poprawy koordynacji dysponowania zespołów ratownictwa medycznego w województwie.

Zmiana lokalizacji dyspozytorni nie ma także, jak pisze autor artykułu, związku z przejęciem ich przez CPR. Centra Powiadamiania Ratunkowego będą nadal pełniły niezależne funkcje w stosunku do dyspozytorni medycznych. Nie jest zatem prawdziwą informacja, że poznańska dyspozytornia „wyprowadza się do nowej-starej siedziby prawdopodobnie właśnie tylko na dwa lata”.

Za nieprawdziwe i wysoce szkodliwe społecznie należy uznać także użyte w artykule stwierdzenia dotyczące zasadności funkcjonowania operatorów europejskiego numeru 112, pracujących w Centrach Powiadamiania Ratunkowego. Rolą operatora nie jest i nigdy nie było posiadanie wiedzy medycznej na takim poziomie, jaki powinien posiadać dyspozytor medyczny. Zgodnie z procedurami, zadaniem operatora 112 jest przyjęcie, weryfikacja i przekierowanie zgłoszenia do odpowiednich służb ratunkowych. Zaznaczyć należy, iż operator nie dysponuje służb ratunkowych, a jedynie przekierowuje zasadne zgłoszenia.

W związku z powyższym na podstawie art. 31a w związku z art. 32 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe (Dz. U. Nr 5, poz. 24 z późn. zm.), wnoszę o opublikowanie załączonego sprostowania nieprawdziwej informacji.

Sprostowanie

W artykule redaktora Mateusza Chłystuna „Poznań: Przymusowa przeprowadzka dyspozytorni pogotowia?”, który ukazał się w dniu 31 stycznia 2019 r. na portalu internetowym RMF24 – o godz. 18:07, podano całkowicie nieprawdziwą informację o przyczynach wypowiedzenia porozumienia dot. funkcjonowania dyspozytorni medycznej w Poznaniu oraz zasad działania Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Poznaniu. Przyczyną wypowiedzenia Porozumienia w sprawie funkcjonowania dyspozytorów medycznych Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu w budynku przy ul. Wiśniowej jest wygaśnięcie z dniem 31 marca br. obecnie obowiązującej umowy na świadczenia w rodzaju ratownictwo medyczne oraz konieczność zapewnienia potrzeb lokalowych dla terminowej obsługi zadań urzędników wojewody.

Autor: Tomasz Stube
Data utworzenia: 04.02.2019
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 04.02.2019 - 14:35
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 25.08.2020 - 07:53