Pytanie o program Maluch - sprostowanie

Treść archiwalna

Szanowna Pani Redaktor,
w nawiązaniu do opublikowanego wczoraj (21czerwca) w Gazecie Wyborczej - Poznań artykułu pt. "Rodzice od stycznia czekają na dofinansowanie dla żłobków", chciałbym prosić o sprostowanie nieprawdziwych informacji.

Nieprawdziwe jest zdanie zawarte w tekście, że „rodzice od stycznia czekają na dofinansowanie dla żłobków”, bowiem dopiero 1 lutego 2018 roku Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił ogólne wyniki konkursu dotyczącego Programu "MALUCH +" 2018 dla wszystkich jego modułów. Ostateczna lista rankingowa, po deklaracji wszystkich podmiotów o udziale w programie, znana była 28 lutego br. Wskazany w artykule podmiot - Akademia Edukacji Montessori - nie może otrzymać dofinansowania, gdyż nie złożył sprawozdania z realizacji zadania z poprzedniej edycji (utworzenie nowych miejsc na ul. Madziarskiej), pomimo pisemnego wezwania wystosowanego przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki, które zostało odebrane dnia 14 maja br. Nieprawdziwe jest zatem stwierdzenie, że nie został wyznaczony termin na rozliczenie się z przyznanej rok temu dotacji, jak również, że pieniądze zostały przyznane w styczniu. Podmiot otrzymywał dofinansowanie w dwóch modułach, z czego przesłał rozliczenie tylko z jednego. Brak pełnego rozliczenia za lata poprzednie - zgodnie z zapisami programu - uniemożliwia podpisanie umowy na rok 2018.

Z poważaniem

Kierownik Oddziału Mediów i Komunikacji Społecznej
Tomasz Stube 

Autor: Tomasz Stube
Data utworzenia: 22.06.2018
Osoba publikująca: Anna Czuchra
Data publikacji: 22.06.2018 - 14:05
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 04.02.2019 - 15:00