Zarządzenie Wojewody Wielkopolskiego nr 592/22 z dnia 11 listopada 2022 r. w sprawie Komisji konkursowej opiniującej oferty na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej w ramach ogłoszenia Wojewody Wielkopolskiego w 2022 r.