Zarządzenie nr 690/22 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie Wojewódzkiej Komisji Dyscyplinarnej w Poznaniu w sprawach odpowiedzialności dyscyplinarnej osób wykonujących samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii

Uchylone przez: 
Zmienione przez: 
Autor: Michał Zieliński
Data utworzenia: 21.12.2022
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 26.01.2023 - 13:48
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 10.02.2023 - 09:58