Zarządzenie nr 668/22 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 13 grudnia 2022 r. w sprawie odwołania członka Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Wielkopolskim

Uchylone przez: 
Zmienione przez: 
Autor: Michał Zieliński
Data utworzenia: 13.12.2022
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 14.12.2022 - 13:48
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 09.01.2023 - 09:51