Zarządzenie nr 632/22 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie Komisji konkursowej do oceny ofert podmiotów ubiegających się o środki na realizację w 2023 r. zadań w ramach Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w ...