Zarządzenie Nr 624/21 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie programu współpracy Wojewody Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i ...

... wolontariacie na rok 2022

Zarządzenie obowiązuje do dnia 31 grudnia 2022 r.

Uchylone przez: 
Zmienione przez: 
Autor: Michał Zieliński
Data utworzenia: 29.11.2021
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 03.01.2022 - 09:39