Zarządzenie nr 579/22 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 10 listopada 2022 r. w sprawie powołania Rady Terenowej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym w województwie wielkopolskim

Uchylone przez: 
Zmienione przez: 
Autor: Michał Zieliński
Data utworzenia: 10.11.2022
Osoba publikująca: Dawid Politowski
Data publikacji: 10.11.2022 - 14:18
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 09.01.2023 - 09:51