Zarządzenie nr 50/22 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 3 lutego 2022 r. w sprawie zakresu kompetencji i zadań wykonywanych przez wojewodę, I i II wicewojewodę oraz dyrektora generalnego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu