Zarządzenie nr 383/23 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 lipca 2023 r. w sprawie Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Wielkopolskim

Uchylone przez: 
Zmienione przez: 
Autor: Michał Zieliński
Data utworzenia: 24.07.2023
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 02.08.2023 - 07:07
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 03.01.2024 - 11:36