Zarządzenie Nr 360/21 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie powołania Wojewódzkiej i powiatowych komisji lekarskich do przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2021 r.