Zarządzenie Nr 246/21 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Wojewódzkiej do spraw weryfikacji strat powstałych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej w infrastrukturze komunalnej jednostek samorządu