Zarządzenie nr 137/22 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie Komisji do spraw rozpatrzenia wniosków o przyznanie pomocy finansowej uczestnikom Powstania Poznański Czerwiec ’56