Rejestr zmian

Rejestr wyświetla informacje o zmianach w artykułach, które nastąpiły w ostatnich dwóch latach.

Data Operacja Osoba
27.04.2022 - 08:17 zgloszenie_budowlane: dodano Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznej nn 0,4kV do zasilania monitoringu w Miękowie, działka nr 203/2, obręb 0012 Miękowo, jedn. ewid. 302104_2 Czerwonak. Barbara Pietrzyk
26.04.2022 - 14:03 obwieszczenie: dodano Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 26 kwietnia 2022 r. o wszczęciu na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości w celu przeprowadzenia prac .... Barbara Pietrzyk
26.04.2022 - 12:22 komunikat_ostrzegawczy: dodano Ostrzeżenie meteorologiczne Przymrozki/1. Dyżurny CZK
26.04.2022 - 11:27 strona: zaktualizowano Postępowanie po ogłoszeniu alarmu. Barbara Pietrzyk
26.04.2022 - 11:27 strona: zaktualizowano Ewakuacja ludności. Barbara Pietrzyk
26.04.2022 - 11:26 strona: zaktualizowano Wykrywanie i alarmowanie. Barbara Pietrzyk
26.04.2022 - 11:25 strona: zaktualizowano Zadania i plan działania obrony cywilnej województwa na 2022 rok. Barbara Pietrzyk
26.04.2022 - 11:22 strona: zaktualizowano Obrona cywilna. Barbara Pietrzyk
26.04.2022 - 11:18 strona: zaktualizowano Zadania i plan działania obrony cywilnej województwa na 2022 rok. Barbara Pietrzyk
26.04.2022 - 10:37 strona: dodano Otwarty konkurs ofert w obszarze wsparcia rodziny oraz wsparcia osób niepełnosprawnych. Barbara Pietrzyk
26.04.2022 - 10:35 strona: zaktualizowano Otwarty konkurs ofert w obszarze wsparcia rodziny oraz wsparcia osób niepełnosprawnych - edycja 2022. Barbara Pietrzyk
26.04.2022 - 10:34 strona: dodano Otwarty konkursie ofert w obszarze wsparcia rodziny oraz wsparcia osób niepełnosprawnych - edycja 2022. Barbara Pietrzyk
26.04.2022 - 10:12 strona: zaktualizowano Fundusz Przeciwdziałania COVID-19. Barbara Pietrzyk
26.04.2022 - 10:11 strona: zaktualizowano Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - wnioski. Barbara Pietrzyk
26.04.2022 - 10:09 zarzadzenie: zaktualizowano Zarządzenie nr 185/22 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 r. zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej. Barbara Pietrzyk
26.04.2022 - 10:08 zarzadzenie: dodano Zarządzenie nr 185/22 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 r. zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej. Barbara Pietrzyk
26.04.2022 - 10:02 zgloszenie_budowlane: dodano Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w Jankowie, gm. Wągrowiec, działka nr 5189, obręb 0001 Wągrowiec, jedn. ewid. 302801_1 Wągrowiec. Barbara Pietrzyk
26.04.2022 - 09:39 strona: zaktualizowano Laboratoria Przyszłości. Barbara Pietrzyk
26.04.2022 - 08:15 strona: zaktualizowano Zadania i plan działania obrony cywilnej województwa na 2022 rok. Barbara Pietrzyk
26.04.2022 - 08:15 strona: zaktualizowano Zadania i plan działania obrony cywilnej województwa na 2022 rok. Barbara Pietrzyk

Strony