Program "Opieka 75+" 2018

Treść archiwalna

Podpisany przez Elżbietę Rafalską Minister Rodziny, Pracy i Polityki Program „Opieka 75+”2018 r. stanowi informację zawierającą wskazówki dotyczące możliwości uzyskania wsparcia finansowego przez gminy w roku 2018  w zakresie realizacji zadania własnego o charakterze obowiązkowym, określonego w art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769, z późn. zm.), tj. świadczenia usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług, w miejscu zamieszkania (z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi).

Formularze dotyczące zapotrzebowania na środki z rezerwy celowej na realizację przedmiotowych usług przez gminy, które świadczą te usługi samodzielnie zostały ujęte w postaci sprawozdania jednorazowego i umieszczone w Centralnej Aplikacji Statystycznej.

Autor: Elżbieta Kaczmarek, Justyna Jęch
Data utworzenia: 19.12.2017
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 19.12.2017 - 14:23
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 14.11.2019 - 10:54