Program "Aktywna tablica" - ponad 8 mln zł trafi do wielkopolskich szkół

Treść archiwalna

W ramach rządowego programu „Aktywna tablica” wojewoda Zbigniew Hoffmann w październiku br. przekaże wielkopolskim szkołom 8,3 mln zł. Środki trafią aż do 602 placówek na terenie całego województwa. Celem rządowego programu jest poprawa infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli.

Przekazane przez wojewodę wielkopolskiego środki mają zostać przeznaczone na zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych, m.in. tablic interaktywnych, projektorów, głośników czy monitorów. Środki do szkół mają trafić do końca października br.

Choć początkowo planowana kwota dla Wielkopolski wynosiła 7 mln 350 tys. wojewoda Zbigniew Hoffmann wystąpił do minister Anny Zalewskiej z wnioskiem o zwiększenie przewidzianego dla województwa limitu o blisko 1 mln zł (979,6 tys. zł). Celem było objęcie dofinansowaniem wszystkich placówek, które zgłosiły się do programu i spełniły wymagane kryteria.  – Decyzja pani minister Anny  Zalewskiej była bardzo pozytywna. W rezultacie do wielkopolskich szkół w ramach programu „Aktywna tablica” trafi 8,3 mln zł. Ta kwota pozwoliła nam objąć aż 602 placówki publiczne i niepubliczne w naszym województwie. Mam nadzieję, dzięki programowi uda się poprawić warunki technologiczne w szkołach – komentuje wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann.

Na program „Aktywna tablica” w latach 2017-2019 przewidziana jest łączna kwota 279 mln 316 tys. zł., z czego 224 mln zł będzie pochodziło z budżetu państwa. Program finansowany jest w 80% ze środków budżetu państwa  i w 20% z wkładu własnego organów prowadzących szkołę.

Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 –„Aktywna tablica”, przyjęto przez Radę Ministrów uchwałą z  19 lipca 2017 r.

Autor: Tomasz Stube
Data utworzenia: 02.10.2017
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 02.10.2017 - 07:32
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 20.12.2018 - 14:01