Pakiet wsparcia miast średnich - nabór wniosków

Treść archiwalna

W poniedziałek 17 lipca 2017 roku rozpoczyna się nabór do pilotażowego programu w ramach Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, skierowanego do samorządów miast średnich. Do udziału w projekcie zaprasza Ministerstwo Rozwoju oraz partner strategiczny - Polski Fundusz Rozwoju (PFR).

W ramach pilotażu, PFR przeprowadzi spotkania przedinwestycyjne z samorządami. Naborem do pilotażu objętych zostanie do 60 potrzeb inwestycyjnych. Warunkiem odbycia spotkania przedinwestycyjnego jest obecność na liście miast średnich (miasta zidentyfikowane na podstawie analizy wielokryterialnej PAN wykonanej na potrzeby SOR), a także przesłanie do PFR wypełnionego formularza zgłoszeniowego. Spotkania z przedstawicielami jednostek samorządów terytorialnych odbywać się będą w Warszawie, w siedzibie PFR. Mogą również przyjąć formę video lub telekonferencji o ile samorząd zgłosi taką potrzebę.

Formularz zgłoszeniowy przygotowany jest jako aktywny plik PDF gotowy do pobrania ze strony www.pfr.pl. Uzupełniony formularz zgłoszeniowy prosimy przesłać: pocztą elektroniczną na adres pakiet_dla_miast@pfr.pl lub w wersji papierowej na adres: Polski Fundusz Rozwoju S.A. Departament Inwestycji Samorządowych, ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa. W Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim informacje o projekcie otrzymać można kierując pytania na adres e-mail: zuchowska@poznan.uw.gov.pl i numer telefonu: (61) 854 12 21.

Autor: Tomasz Stube
Data utworzenia: 30.06.2017
Osoba publikująca: Anna Czuchra
Data publikacji: 30.06.2017 - 14:41
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 20.12.2018 - 13:59