Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi - edycja 2018

Treść archiwalna

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert na finansowe wsparcie realizacji projektów w ramach Programu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi" - edycja 2018 r. dla samorządu terytorialnego, a także organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin.

W roku 2018 na realizację konkursu Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przeznaczył kwotę 3 000 000 zł.

Wszystkie szczegółowe informacje znajdują się w załączonym poniżej "Ogłoszeniu o konkursie".

Zarządzenie nr 2/18 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie Komisji ds. opiniowania ofert złożonych przez podmioty uprawnione ubiegające się o środki na finansowe wsparcie realizacji projektów w ramach Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” - edycja 2018 r.

Autor: Gabriela Zülsdorff
Data utworzenia: 13.12.2017
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 13.12.2017 - 08:36
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 11.12.2018 - 10:08