Olimpiada Statystyczna

Treść archiwalna

W roku szkolnym 2017/2018 Główny Urząd Statystyczny we współpracy z Polskim Towarzystwem Statystycznym organizuje drugą edycję Olimpiady Statystycznej. Olimpiada, której celem jest upowszechnianie wiedzy i rozwijanie umiejętności z zakresu statystyki w obszarze analiz społeczno-gospodarczych z wykorzystaniem narzędzi informatycznych oraz stymulowanie aktywności w zakresie kompetencji interpersonalnych młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, została objęta patronatem Ministra Edukacji Narodowej oraz Wojewody Wielkopolskiego.

Szczegóły projektu: http://stat.gov.pl/portal-edukacyjny/olimpiada-statystyczna/aktualnosci/

Autor: Tomasz Stube
Data utworzenia: 28.11.2017
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 28.11.2017 - 12:45
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 20.12.2018 - 14:02