Dotacja w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

Treść archiwalna

Blisko 300 wielkopolskich szkół otrzyma w tym roku dotację przyznaną w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann ogłosił listę organów prowadzących i szkół, którym zostanie udzielone w tym roku wsparcie finansowe na zakup nowości wydawniczych.

Na realizację Programu w 2017 r, w województwie wielkopolskim została przyznana kwota 2 599 132,00 zł. Fundusze mają wspierać rozwijanie zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa dzieci i młodzieży, głównie poprzez zakup nowych książek.

Na podstawie rekomendacji zespołu do spraw oceny wniosków o udzielenie wsparcia finansowego na zakup do bibliotek szkolnych wojewoda wielkopolski podjął decyzję o przyznaniu wsparcia finansowego dla 297 szkół.

Biblioteki będą mogły kupić książki papierowe i elektroniczne, które nie są podręcznikami. Warunkiem przyznania wsparcia będzie zapewnienie przez organy prowadzące szkoły i biblioteki pedagogiczne co najmniej 20 proc. wkładu własnego na realizację zakupów.

Autor: Tomasz Stube
Data utworzenia: 31.03.2017
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 10.05.2017 - 09:47