Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023

(z perspektywą do 2025 r.) - jest średniookresowym dokumentem programowym w sektorze infrastruktury dróg krajowych.

W swojej treści odnosi się do Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2008-2012 z dnia 25 września 2007 r. oraz do Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015 z dnia 25 stycznia 2011 r. Określa cele i priorytety zarówno inwestycyjne, jak i w zakresie utrzymania we właściwym stanie technicznym sieci dróg już istniejącej oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wskazuje również poziom i źródła niezbędnego finansowania oraz listę zadań inwestycyjnych kierowanych do realizacji.

Szacowany poziom przepływów finansowych na ich realizację, w ramach Krajowego Funduszu Drogowego, określono na poziomie około 149,5 mld zł, z czego przewiduje się realizację zadań inwestycyjnych polegających na budowie autostrad, dróg ekspresowych, odcinków wybranych dróg krajowych oraz obwodnic miejscowości.

Kolejny komponent rzeczowy Programu stanowią wydatki ponoszone na poprawę bezpieczeństwa, utrzymanie odpowiednich standardów technicznych istniejącej sieci drogowej, przygotowanie zadań do realizacji oraz zarządzanie. W latach 2014-2023 wydatki ponoszone z budżetu państwa wynosić będą około 46,8 mld zł. Powyższy limit uwzględnia planowane limity wydatków budżetu państwa na drogi krajowe, jakie zostały ujęte w Wieloletnich Planach Finansowych Państwa. Kwoty te zawierają również środki niezbędne na przygotowanie w kolejnych latach zadań inwestycyjnych, jakie zostały ujęte w Programie.

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE:

I. Inwestycje zrealizowane:

 • budowa drogi krajowej nr S5 Żnin - Gniezno, odcinek Mielno - Gniezno
 • http://www.znin-gniezno.drogas5.pl
 • budowa obwodnicy Jarocina w ciągu drogi krajowej nr S11
 • http://www.obwodnicajarocina.drogas11.pl/   
 • budowa obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego w ciągu drogi krajowej nr S11 - etap II
 • http://www.obwodnicaostrowa.drogas11.pl/
 • budowa drogi krajowej nr S5 Gniezno - Poznań (węzeł "Kleszczewo")
 • budowa drogi krajowej nr S5 Poznań - Wrocław odcinek Leszno (węzeł Kaczkowo) z węzłem - węzeł Korzeńsko z węzłem (koniec obwodnicy m. Rawicz)
 • budowa drogi krajowej nr S8 Syców - Kępno - Wieruszów - Walichnowy
 • budowa zachodniej obwodnicy Poznania w ciągu drogi krajowej nr S11, odcinek Złotkowo-A2 (węzeł Głuchowo)
 • budowa obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego w ciągu drogi krajowej nr S11 - etap I.

II. Inwestycje w realizacji:

III. Inwestycje planowane:

 • budowa drogi krajowej nr S11 Piła - Poznań odcinek Oborniki - węzeł Poznań Północ (poz. 124 w zał. nr 1);
 • budowa drogi krajowej nr S11 Kórnik - Ostrów Wielkopolski;
 • budowa drogi krajowej nr S11 Piła - Poznań odcinek Piła – Oborniki;
 • budowa drogi krajowej nr S11 Ostrów Wielkopolski - Kępno;
 • budowa drogi krajowej nr S11 Kępno – A1;
 • budowa drogi krajowej nr S10 Piła - Bydgoszcz;
 • budowa drogi krajowej nr S10 Szczecin - Piła;
 • budowa obwodnicy Ujścia i Piły - Etap I obwodnica Ujścia w ciągu drogi krajowej nr S11;
 • budowa obwodnicy Obornik w ciągu drogi krajowej nr S11;
 • przebudowa drogi krajowej nr 25 na odcinku Ostrów Wielkopolski - Kalisz - Konin;
 • budowa drogi krajowej nr S11 Kórnik - Ostrów Wielkopolski.

Mapa stanu budowy dróg - wielkopolskie: https://www.gddkia.gov.pl

Linki:

Do pobrania:

Autor: Tomasz Małyszka
Data utworzenia: 12.12.2017
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 12.12.2017 - 12:52
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 29.09.2021 - 13:02