Radiacja

Poradnik na wypadek zagrożenia radiologicznego

Po usłyszeniu komuniaktu o zagrożeniu opadem promieniotworczym (skażeniu promieniotworczym) należy działać szybko, ale rozważnie i bez paniki.

W razie zagrożenia radiacyjnego należy nasłuchiwać komunikatów radiowych i telewizyjnych nadawanych przez uprawnione do tego służby lub organy administracji publicznej.
Niezbędne może się okazać np.

 • zamknięcie okien i wyłączenie klimatyzacji;
 • sprawdzenie uszczelnienia okien, drzwi, kratek wentylacyjnych oraz wszelkich szpar i szczelin, jeśli nie ma uszczelnień zrób to za pomocą mokrej tkaniny; zawiadomienie o komunikacie sąsiadów (mogą o tym nie wiedzieć);
 • zgromadzenie w pojemnikach odpowiedniego zapasu pitnej wody, żywności oraz worki plastikowe na odpadki;
 • unikanie przebywania poza pomieszczeniami (na otwartym powietrzu), używanie masek filtracyjnych w razie pobytu poza pomieszczeniami;
 • przyjęcie dawki jodu stabilnego dla zablokowania tarczycy w ramach zorganizowanej akcji w skali państwa;
 • ograniczenie picia mleka i spożywania warzyw świeżych oraz grzybów;
 • przetrzymywanie zwierząt hodowlanych w pomieszczeniach zamknietych i przystosowanych do ich pobytu z karmieniem włącznie;
 • wykonanie innych działań zaleconych przez służby medyczne lub ratownicze w zależności od rozwoju sytuacji skażeń w konkretnym miejscu.

Są trzy czynniki, które minimalizują oddziaływanie promieniowania na twój organizm:

 • odległość - im większa tym mniejsza dawka napromieniowania;
 • osłona - im bardziej gęste i ciężkie materiały tym lepiej;
 • czas - w większości przypadków natężenie promieniowania szybko maleje, ograniczenie czasu przebywania w zasięgu promieniowania zmniejszy się wielkość pochłoniętej dawki promieniowan

Służby Awaryjne Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki czuwają nad sytuacją radiacyjną w kraju i poza jego granicami!

W razie zajścia zdarzenia radiacyjnego w Polsce - w tym wykrycia substancji promieniotwórczych nieznanego pochodzenia, należy kontaktować się z Centrum ds. Zdarzeń Radiacyjnych Państwowej Agencji Atomistyki.

Telefony alarmowe:

Centrum do Spraw Zdarzeń Radiacyjnych Państwowej Agencji Atomistyki
Dyżurny Służby Awaryjnej Prezesa PAA

 • Telefon całodobowy:  22 9430
 • Telelefon: 22 6210256
 • Fax: 22 6210263
 • e-mail: cezar@paa.gov.pl
Autor: Włodzimierz Choryński
Data utworzenia: 11.06.2021
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 11.06.2021 - 12:34
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 16.06.2021 - 12:40