Chemia

Poradnik na wypadek skażenia chemicznego (awarii z udziałem materiałów niebezpiecznych)

PO USŁYSZENIU KOMUNIKATU O SKAŻENIU CHEMICZNYM (w tym od TSP) NALEŻY DZIAŁAĆ SZYBKO, ALE ROZWAŻNIE I BEZ PANIKI!

Poniżej kilka podstawowych zasad bezpieczeństwa podczas zetknięcia się z TSP (środkami chemicznymi).

Najczęstszą przyczyną uwolnień niebezpiecznych środków chemicznych są:

 • awarie i katastrofy w obiektach przemysłowych,
 • wypadki cystern kolejowych lub samochodowych,
 • rozszczelnienia rurociągów przemysłowych,
 • katastrofy morskich tankowców.

Pojazdy samochodowe (cysterny kolejowe) przewożące substancje niebezpieczne powinny być oznakowane pomarańczowymi prostokątnymi tablicami z czarnymi cyframi określającymi rodzaj niebezpiecznej substancji według międzynarodowych oznaczeń, umieszczonymi z tyłu i z przodu pojazdu (na bocznych płaszczyznach cysterny).

tablica pomarańczowa z numerami oznaczajaca pojazd z substancją chemiczną

Jeśli usłyszałeś komunikat alarmowy lub znalazłeś się w strefie zagrożenia natychmiast:

 • oddal się z rejonu zagrożenia prostopadle do kierunku wiatru;
 • pomóż ewakuować chorych, poszkodowanych, osoby starsze ze skażonego terenu;
 • zamknij szczelnie drzwi, okna, otwory wentylacyjne i inne, wykonaj dodatkowe uszczelnienia przez rozłożenie wilgotnych tkanin na parapetach;
 • wygaś paleniska i inne źródła otwartego ognia oraz zamknij przewody kominowe;
 • jeśli jesteś w samochodzie zamknij okna, wyłącz wentylację, staraj się jak najszybciej opuścić strefę skażenia;
 • schroń się w budynkach mieszkalnych /użyteczności publicznej/ i zastosuj się do poniższych zaleceń:
 • nie chroń się w piwnicach, suterenach i wszelkich innych pomieszczeniach poniżej powierzchni ziemi, gdy masz pewność, że nastąpił wyciek chloru;
 • nie chroń się na wyższych kondygnacjach budynków, gdy nastąpił wyciek amoniaku;
 • chroń swoje drogi oddechowe, w tym celu wykonaj filtr ochronny (maskę tkaninową) z dostępnych ci materiałów (zwilżona w wodzie lub wodnym roztworze sody oczyszczona chusteczka, szalik, ręcznik) i osłoń nim drogi oddechowe, natomiast oczy osłoń okularami chronnymi;
 • jeśli jest dostęp do telefonu nawiąż kontakt z najbliższą jednostką straży pożarnej, policji, pogotowia i przekaż informację o sytuacji,
 • nie spożywaj żywności i płynów, które mogły ulec skażeniu

Jeżeli uległeś skażeniu, to po wyjściu z terenu skażonego:

 • zdejmij skażoną odzież;
 • skażoną skórę zmywaj obficie bieżącą wodą;
 • oczy należy płukać przy odwiniętych powiekach dużą ilością wody przez około 15 minut;
 • zgłoś się do lekarza.
Autor: Włodzimierz Choryński
Data utworzenia: 11.06.2021
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 11.06.2021 - 12:25
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 11.06.2021 - 12:28