VII edycja Nagrody dla archiwistów 2024

17 stycznia 2024 r. odbyło się posiedzenie Kapituły Nagród im. prof. Stanisława Nawrockiego dla archiwistów województwa wielkopolskiego.

Na podstawie złożonych wniosków o uhonorowanie archiwistów za wybitne osiągnięcia w pracy na terenie województwa wielkopolskiego, Kapituła nominowała w VII edycji Nagród:

  • do nagrody głównej – panią Justynę Mizerkę,
  • do nagrody dla młodego archiwisty – pana Krzysztofa Zawackiego,
  • do nagrody za całokształt dorobku – pana Piotra Nowakowskiego.

Uroczystość wręczenia Nagród im. prof. Stanisława Nawrockiego dla archiwistów województwa wielkopolskiego odbędzie się 10 czerwca br. w Sali Herbowej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu al. Niepodległości 16/18, w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Archiwów.

/31 stycznia 2024 r./


Organizatorzy Nagrody im. prof. Stanisława Nawrockiego dla archiwistów województwa wielkopolskiego ogłaszają VII edycję nagrody, która zostanie przyznana w trzech kategoriach: nagroda główna, nagroda dla młodych archiwistów, nagroda za całokształt dorobku archiwalnego. Kandydatów do Nagrody należy zgłaszać pisemnie do dnia 30 listopada 2023 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres Sekretarza Kapituły:

dr Rafał Kościański,
ul. Rolna 45a, 61–487 Poznań,

z dopiskiem na kopercie „Nagroda im. prof. Stanisława Nawrockiego”.

Informacja osobach nominowanych do Nagrody zostanie ogłoszona na stronie WUW do 31 stycznia 2024 r.

Autor: Roman Łukawski
Data utworzenia: 14.11.2023
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 14.11.2023 - 14:41
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 31.01.2024 - 11:53